• 2
  • 3
  • 1(1)
  • Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED

    Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED

    Όταν χρησιμοποιούνται οπίσθιοι φωτισμοί LED σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους LCD, το βάρος και το κόστος της πλάκας οδηγού φωτός θα αυξάνονται με την αύξηση του μεγέθους και η φωτεινότητα και η ομοιομορφία της εκπομπής φωτός δεν είναι ιδανικές.Ο πίνακας φωτός δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον περιφερειακό δυναμικό έλεγχο της τηλεόρασης LCD, αλλά μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο απλή μονοδιάστατη μείωση της φωτεινότητας, ενώ ο οπίσθιος φωτισμός LED με άμεσο φωτισμό αποδίδει καλύτερα και μπορεί να πραγματοποιήσει τον περιφερειακό δυναμικό έλεγχο της τηλεόρασης LCD.Η διαδικασία άμεσου οπίσθιου φωτισμού είναι...